TDB
Önemli Tarihler

Bilimsel Program

  A SALONU 
14.00-14.15 Açılış
Prof. Dr. İpek Midi (5. Türkiye İnme Akademisi Kongresi Eş Başkanı)
Prof. Dr. Mustafa Gökçe (5. Türkiye İnme Akademisi Kongresi Eş Başkanı)
Prof. Dr.Atilla Özcan Özdemir (Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı) 
14:15-14:20  Ara
14:20-15:40  Konferans 1: Akut iskemik inme    
Oturum Başkanları: Hadiye Şirin, Atilla Özcan Özdemir
14:20-14:35 IV tPA ve trombektomi zaman diliminde olan hastaların, hedefe ulaşırken yaşanan sorunlar (kalite-metrikler eşliğinde)  
Bijen Nazlıel
14:35-14:50 IV tPA veya IV tPA olmaksızın trombektomi
Çetin Kürşad Akpınar
14:50-15:05 Trombektomi ile birlikte PTA/Stent uygulanan hastaların medikal tedavisi
Erdem Gürkaş 
15:05-15:20 Uyanma ve 6 saatten sonra gelen hastalarda kullanılabilecek nörogörüntüleme yöntemleri
Talip Asil 
15:20-15:40  Tartışma
15:40-15:50  Ara
15.50-16.50 Konferans 2: Nörogörüntüleme    
Oturum Başkanları: İpek Midi, Mustafa Gökçe
15:50-16:05 Akut inmede seçilecek nörogörüntüleme yöntemi ve ASPECT değerlendirme
Aysel Milanlıoğlu 
16:05-16:20 Akut inmede BTA’da dikkat edilmesi gerekli püf noktalar
Ayça Özkul 
16:20-16:35 BT ve MR perfüzyon görüntüleme
Emrah Aytaç
16:35-16:50 Tartışma
16:50-17:00 Ara
17:00-18:20  Konferans 3: Girişimsel nöroloji    
Oturum Başkanları : Zülfikar Arlıer, Muhammed Nur Öğün
17:00-17:15 Karotis arter darlıklarında kime, ne zaman endarterektomi ve PTA/Stent 
Bilgehan Acar 
17:15-17:30 Karotis arter stent işleminde kime hangi koruma tekniği uygulanmalı?
Vedat Ali Yürekli 
17:30-17:45 Karotis arter darlığında uygulanan stentler, stent seçiminde ve uygulanmasında dikkat edilecek noktalar
Yusuf İnanç 
17:45-18:00 Karotis stentleme sonrası akut stent trombozu ve hiperperfüzyon sendromu
Demet Funda Baş 
18:00-18:20  Tartışma
18.20-19.20 Akşam Yemeği
19:20-19:50 Uydu sempozyumu 1 (Sanofi)
Nöroloji klinik pratiğinde Dual Anti-Platelet tedavi
Konuşmacı:
Semih Giray
19:40-19:50 Tartışma
19:50-20:00 Ara
20:00-21:20 Konferans 4: İnme patofizyolojisinin gizemli karakterleri  
Oturum Başkanları: Müge Yemişçi, Dilaver Kaya 
20:00-20:20 İnmede ‘no-reflow’ fenomeni: deneysel modellerden öğrendiklerimiz
Müge Yemişci
20:20-20:40 İnmede kortikal yayılan depolarizasyon
Hülya Karataş Kurşun
20:40-21:00 İnmede sirkadiyen ritm
Ertuğrul Kılıç
21:00-21:20 Tartışma 
21:20-22:30 Konferans 5: Gece oturumu  
Oturum Başkanları:
Erdem Yaka, Levent Güngör
21:20-21:50 Venous system and hemorrhagic stroke 
Ossama Mansour 
21:50-22:20 Organization of stroke chain
Turgut Tatlısumak 
22:20-22:30 Tartışma
22:30-22:35 Günün değerlendirmesi 
Mustafa Gökçe
  B SALONU
15:50-18:50 KURSLAR
Nöro-nutrisyon
Kurs Başkanı:
Erdem Yaka
15:50-16:30 Malnütrisyon - Tarama ve değerlendirme
Mehmet Uğur Çevik
16:30-17:10 Disfaji – Tarama ve değerlendirme (Örneklerle FEES – VFSS uygulamaları)
Nedim Ongun
17:10-17:50 Olgular eşliğinde disfaji rehabilitasyonu
Numan Demir
17:50-18:30 A’dan Z’ye PEG işlemi 
Erdem Yaka
18:30-18:50 Tartışma
  A SALONU 
09:00-11:00 Konferans:6
Oturum Başkanları : Ufuk Can, Gökhan Özdemir 
09:00-09:30 The choice of anesthesia for mechanical thrombectomy  
Afshin Borhani Haghighi
09:30-10:00 Embolic stroke of undetermined source: do we need an updated definition? 
George Ntaios 
10:00-10:30 ICAD management in the acute setting
Seby John
10:30-11:00 Tartışma
11:00-11:10  Ara
11:10-12:30 Konferans:7  Sekonder koruma
Oturum Başkanları: Mine Sorgun, Ahmet Şair
11:10-11:25 Sekonder korumada diyabeti olan hastada kan şekeri değerleri ne olmalı ve yeni antidiyabetik ilaçlara bakış 
Nazire Afşar 
11:25-11:40 Sekonder korumada hipertansif ilaçları nasıl seçelim ve labil hipertansiyonda nasıl davranalım
Canan Togay Işıkay 
11:40-11:55 Sekonder korumada hiperlipidemi yönetimi ve antilipidemik ilaçların kullanımı 
Özlem Kayım Yıldız
11:55-12:10 Yeni antiagreganların güncel kullanımdaki yeri 
Nilüfer Yeşilot 
12.10-12.30 Tartışma
12.30-13:30 Öğle Yemeği 
13:30-14:00 Uydu Sempozyumu 2  (Abdi İbrahim)
Oturum Başkanları:
Zekeriya Alioğlu, Mustafa Bakar

Özel AF'li hasta popülasyonlarında inmenin önlenmesinde antikoagülasyon
Konuşmacı:
İpek Midi 
13:50-14:00 Tartışma
14:00-14:20  Ara
14.20-14:50 Uydu Sempozyumu 3  (Nutricia)
Oturum Başkanları:
Mehmet Uğur Çevik, Turgay Demir

İnmede nütrisyon ile daha iyiye
Konuşmacı:
Ayşe Güler
14:40-14:50 Tartışma 
14:50-15:00 Ara
15:00-16:20 Konferans: 8  NOAK
Oturum Başkanları: Elif Sarıönder Gencer, Eşref Akıl 
15:00-15:15 NOAK altında tekrarlayan iskemi ne yapmalıyım
Birsen İnce 
15:15-15:30 NOAK tedavisi altındaki hastalarda minor ya da major cerrahi girişim uygulanacaksa  nasıl yol izlemeliyiz 
Kürşad Kutluk 
15:30-15:45 ESUS hastalarında NAOK kullanımı 
Hesna Bektaş 
15:45-16:00 Asemptomatik ve semptomatik karotis darlığı olan AF’li hastalarda  stent öncesi ve sonrası medikal tedavi nasıl olmalı 
Vesile Öztürk 
16:00-16:20 Tartışma
16:20-16:30 Ara
16:30-17:00 Uydu sempozyumu 4 (Abbott)
Oturum Başkanları:
Canan Togay Işıkay, Nazire Afşar

İnme Sonrası Kas Kaybı
Konuşmacı: Levent Güngör
16:50-17:00 Tartışma
17:00-17:30 Ara
17.30-18:50 Konferans:9
Oturum Başkanları :
Atilla Özcan Özdemir, Semih Giray 
17:30-18:00 Technical consideration in M2 thrombectomy 
Mouhammad Jumaa
18:00-18:30 Mechanical thrombectomy in the era of COVID 19 pandemic
Johanna Fifi 
18:30-18:50 Tartışma
18:50-19:30 Akşam Yemeği
19:30-20:50 Konferans:10 
Oturum Başkanları :
Şerefnur Öztürk, Kürşad Kutluk 
19:30-20:00 Cerebral amyloid angiopathy: Diagnosis and treatment
Edip Gürol
20:00-20:30 Acute stroke intervention in ICAD
Gustavo J Rodriguez 
20:30-20:50 Tartışma
20:50-21:00 Ara
21:00-22:10 Konferans:11 Nörosonoloji oturumu
Oturum Başkanları:
Mustafa Gökçe, Babür Dora 
21:00-21:30 Reversed Robin Hood Sydrome  
Andrei V Alexandrov 
21:30-22:00 Sonothrombolysis  
Andrei V Alexandrov 
22:00-22:10 Tartışma
22:10-22:15 Günün değerlendirmesi 
İpek  Midi 
  B SALONU
09:00-12:00 Angels oturumu 
09:00-09:30 ESO Angels işbirliği- inme tedavisinde kaliteyi arttırmak  
Dilek Necioğlu Örken
09:30-10:00 Angels dünya’da neler yapıyor?
Thomas Fischer  
10:00-10:30 İnme ünitesi yönetimi
Talip Asil
10:30-11:00 İnme yönetiminde dünya kılavuzları, yenilikler ve Türkiye’de inme tebliği
Yüksel Kablan
11:00-11:30 Samsun Üniversitesi nasıl diamond merkez oldu?
Kürşat Akpınar
11:30-12:00 Tartışma
13:30-15:00 KURSLAR
Girişimsel nöroloji
Kurs Başkanları:
Atilla Özcan Özdemir, Semih Giray, Erdem Gürkaş  
13:30-13:38 Karotis arter stenozu EVT görüntüleme kriterleri (KVD, BTA) ve kırmızı bayraklar- vaka örnekleriyle
Bilgehan Atılgan Acar
13:38 – 13:46 Karotis arter stenozu EVT yöntemleri- vaka örnekleriyle
Elif Sarıönder Gencer
13:46 – 13:54 Vertebral arter ve subklavyen arter stenoz EVT açısından klinik ve görüntü (KVD, BTA) değerlendirme- vaka örnekleriyle
Kürşad Akpınar
13:54 – 14:02 Vertebral arter ve subklavyen arter stenoz EVT yöntemler- vaka örnekleriyle
Emrah Aytaç
14:02 – 14:10 Karotis arter ve vertebral arter stenozu EVT komplikasyonları
Yusuf İnanç
14:10 – 14:18 İntrakranial arter stenozu EVT klinik ve görüntüleme kriterleri- vaka örnekleriyle
Murat Çabalar
14:18 – 14: 26 Ekstra ve intrakranial diseksiyonlarda EVT- vaka örnekleriyle
Demet Funda Baş
14:26 – 14:34 6-24st akut iskemik inme MT için görüntüleme (BTA oklüzyon, kollateraller, perfüzyon görüntüleme)- vaka örnekleriyle
Özlem Aykaç
14:34 – 14:42 Akut iskemik inme MT yöntemleri- vaka örnekleriyle
Recep Baydemir
14:42 – 14:50 Akut iskemik inme MT komplikasyonlar- vaka örnekleriyle
Nihat Şengeze
14:50 – 15:00 Tartışma
   
16:30-18:30 Sözel Sunumlar
Oturum Başkanları:
Mehmet Akif Topçuoğlu, Arda Yılmaz, Recep Baydemir
16:30-16:38 SS-01 Akut iskemik inmede trombüs histopatolojisi ile hiperintens akut reperfüzyon belirteci arasındaki ilişkinin incelenmesi
Sena Aksoy, İbrahim Kulaç, Hatem Hakan Selçuk, Batuhan Kara, Ali Burak Kızılırmak, Bayram Yılmaz, Yasemin Gürsoy Özdemir, Atay Vural, Aysun Soysal
16:38-16:46 SS-02 Akut iskemik inmede intrakranial karotis arter kalsifikasyonunun belirleyicileri: manyetik rezonans, serum biyomarker ve kemik dansitometri: Türkiye-Kore iki merkezli prospektif çalışma
Ethem Murat Arsava, Doğan Dinç Öge, Özge Berna Gültekin, Jeong Min Kim, Kader Karlı Oğuz, Kwang Yeol Park, Mehmet Akif Topçuoğlu
16:46-16:54 SS-03 Mekanik trombektomi uygulanan posterior sistem inmelerinde iyi sonlanım belirteçleri
Fatma Ger Akarsu, Ezgi Sezer Eryıldız, Zaur Mehdiyev, Özlem Aykaç, Atilla Özcan Özdemir
16:54-17:02 SS-04 Serebral venöz trombozlu hastalarda intrakraniyal herniasyon risk faktörleri
Yasemin Dinc, Mustafa Bakar
17:02-17:10 SS-05 İnme ve diğer akut yapısal beyin hasarı nedenlerine bağlı komada optik sinir kılıf çapının prognostik değeri: Ön rapor
Tuğçe Mengi, Mustafa Kaçnaz, Hüseyin Yakar
17:10-17:18 SS-06 Vertebral arter akım volümü ile arteriyel kalsifikasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi
Hamza Şahin, Mustafa Gökçe
17:18-17:26 SS-07 Akut serebral inmeli mekanik trombektomi uygulanan hastalarda kontrast ekstravazasyonun klinik risk faktörleri ve prosedürel faktörlerle ilişkisinin değerlendirmesi
Birgül Dere, Hüseyin Nezih Özdemir, Ayşe Güler, Hadiye Şirin
17:26-17:34 SS-08 COVID-19 pandemisi döneminde iskemik ve hemorajik inme
Hatice Yüksel, Görkem Tutal Gürsoy, Hesna Bektaş
17:34-17:42 SS-09 Akut iskemik inmede trombüs histopatolojisi
Sena Aksoy, İbrahim Kulaç, Hatem Hakan Selçuk, Batuhan Kara, Ali Burak Kızılırmak, Bayram Yılmaz, Yasemin Gürsoy Özdemir, Atay Vural, Aysun Soysal
17:42-17:50 SS-10 Primer santral sinir sistemi sasküliti: 23 olgu analizi
Mehmet Akif Topcuoglu, Melike Çakan, Rahşan Göçmen, Pınar Acar Özen, Ömer Karadağ, Ethem Murat Arsava, Meryem Aslı Tuncer
17:50-17:58 SS-11 Mekanik trombektomi olan akut iskemik inme hastalarında atriyal fibrilasyon varlığının ilk geçiş etkisi ile ilişkisi.
Muharrem Nasifov, Çiğdem Deniz, Özge Özden Tok, Gülsüm Bingöl, Perviz Jafarov, Talip Asil, İbrahim Sarı, Ömer Göktekin
17:58-18:06 SS-12 Nedeni belirlenemeyen embolik inme olgularının özellikleri ve suprakardiyak plakların olası rolü
Mine Sezgin, Esme Ekizoğlu, Nilüfer Yeşilot, Oğuzhan Çoban
18:06-18:14 SS-13 İlerleyen laküner inmeli hastalarda intravenöz tirofiban tedavi deneyimi; Vaka serisi
Petek Şarlı, Murat Yılmaz
18:14-18:22 SS-14 Nörolojik yoğun bakım ünitesinde prognoz
Tuğçe Mengi, Yahya Tahta, Hadiye Şirin
18:22-18:30 SS-15 Mekanik ventilasyon ihtiyacı olan akut inme hastalarında kısa ve uzun dönem sağ kalımı etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
Ülgen Yalaz Tekan, Fatma Hakkoz Uzgur, Tuba Cerrahoğlu Şirin
  A SALONU 
09.00-10.20 Konferans:12: Serebral arteriopatik hastalıklar
Oturum Başkanları:
Türkan Acar, Hale Zeynep Batur Çağlayan
09:00-09:30 Fabry hastalığının tanı ve tedavisindeki yenilikler  
Fatih Ezgü 
09:30-10:00 Otoinflamatuar hastalıklar : Nörovasküler perspektif 
Seza Özen 
10.00-10.20 Tartışma
10:20-10:25  Ara
10.25-10.55 Uydu sempozyumu 5 (Daiichi Sankyo)
Oturum Başkanları: Mehmet Akif Topçuoğlu, Çetin Kürşad Akpınar 

İnme geçirmiş AF Hastalarında antikoagülasyon ve edoksaban kullanımı
Konuşmacı:
Elif Sarıönder Gencer
10:45-10:55 Tartışma  
10:55-11:00 Ara
11:00 -12:10 Konferans:13 Hemorajik inme
Oturum Başkanları:
Vesile Öztürk, Mehmet Zülküf Önal 
11:00-11:15 Büyüme potansiyeli olan serebral hematomlarda tedavi yaklaşımı
Zülfikar Arlıer  
11:15-11:30 Subaraknoid kanamalı hastaların yönetimi  
Özlem Aykaç 
11:30-11:45 Trombektomi sonrası olan kanamalar  
Mustafa Gökçe 
11:45-12:00 Dural arteriovenöz fistül sınıflandırma ve tedavi  
Atilla Özcan Özdemir 
12:00-12:10 Tartışma
12:10-12:15 Ara
12.15-12:45 Uydu sempozyumu 6 (CERENOVUS)
Oturum Başkanları: Emrah Aykaç, Murat Çabalar

Tips and trics while using EmbotrapII/III with new innovative Cerenovus Full Stroke Solution and importance of FPE
Konuşmacı:
Marc Ribo
12.45-12:55 Kapanış 
Atilla Özcan Özdemir 
  B SALONU
09:00-12:00 KURSLAR
Nöro-sonoloji : Nöroloji pratiğinde nörosonoloji 
Kurs Başkanı:
Babür Dora 
  Karotis ve vertebral arterlerin ultrasonografik incelenmesi  
Dilek Necioğlu Örken 
  İntrakranial arterlerin transkranial ultrasonografik (TCD)  incelenmesi 
Ali Ünal 
  TCD’de hemodinamik ve fonksiyonel testler 
Oğuzhan Kurşun
  TCD/ Doppler ultrasonografinin inme dışında kullanım alanları 
Mine Sorgun