TDB
Önemli Tarihler

Bildiri Gönderimi

Değerli meslektaşlarımız,

Türkiye’de inme biliminin zirvesi olan İnme akademisinin beşincisi bu yıl 17, 18 ve 19 Aralık 2021’de çevrimiçi olarak düzenlenecektir. On uluslararası ve çok sayıda ulusal bilim insanının katılacağı akademide bilimsel çalışmalarınızı değerlendirebileceğiniz poster ve sözel sunum platformları gerçekleştirilecektir. Uluslararası düzenleme kurulu ve programı olan İnme akademisinde bulgularınızı diğer uzmanlarla paylaşma ve yüksek bilimsel seviyede tartışma imkanı bulacaksınız. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi’nin akademi özel sayında yayınlanacak sunumların, 1000 (bin) kelimelik özet veya araştırma mektubu şeklinde yazılması, bir tablo ve resim ile zenginleştirilmesi görünürlüğünü artıracaktır. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi ulaştığı kalitesi ile bu sunumların ulusal ve uluslararası seviyede duyurulmasını sağlayacaktır. Akademiye araştırmalarınızı bekliyoruz. Getirin, tartışalım, duyuralım.

İnme Akademisi Düzenleme Kurulu

Sözel Bildiri Birincilik Ödülü: 3.000 TL


ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail veya posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları
1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 1000 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

SUNUM BİLGİLERİ

Sözlü Bildiriler
Sunum slaytınızı aşağıdaki özellikleri baz alarak hazırlamalısınız.

1.Başlık, etik kurul onayı, çıkar çatışması ifadesi (1 slayt)
2.Gerekçe ve literatür özeti (1 slayt)
3.Amaç, plan ve dizayn (1 veya maksimum 2 slayt)
4.Sonuçlar-1-2-3 (3 slayt, resim ise ekstra 3 slayt daha olabilir, maks 3+3 slayt)
5.Tartışma/yorum (2 slayt)
6. Teşekkür, gelecek projeksiyonu (1 slayt)

Posterler Bildiriler
E-posterinizi tek sayfa olacak ve 20 MB geçmeyecek şekilde pdf formatında bdhk@opteamist.com adresine 29 Kasım 2021 tarihine kadar göndermeniz gerekmektedir.