TDB
Önemli Tarihler

Ana Konular

  • İSKEMİK İNME ALT TİPLERİ
  • KARDİYOEMBOLİK İNME
  • İNTRASEREBRAL KANAMA
  • NÖROGÖRÜNTÜLEME
  • AKUT İSKEMİK İNME TEDAVİSİ
  • İNME MERKEZİ ORGANİZASYONU
  • TROMBOLİTİK TEDAVİ
  • ENDOVASKÜLER TROMBEKTOMİ
  • PRİMER VE SEKONDER İNME PROFİLAKSİSİ
  • NÖRONÜTRİSYON